HİZMETLER

 

Endüstriyel Su Filtrasyon

Temiz Su Filtrasyon

Kuyu ve yüzey sularında mekanik filtrasyon

Atık Su Geri Kazanım

İşletme atık sularının geri kazanımı

Elektro Kimyasal Reaktör

Yüksek COD içeren atık sularda geri kazanım